Hotararea nr. 07 din 27.05.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.