RAPORTUL ANUAL AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATIILOR PRIVIND EVALUAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE SI A INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN ANUL 2023

RAPORTUL ANUAL AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATIILOR PRIVIND EVALUAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE SI A INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE