Hotararea nr. 23 din 14.12.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L