Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea achizitionarii unui tractor, pentru efectuarea de lucrari ale solului, transport de material denrofloricol si alte lucrari specifice (arat, frezat, dislocat solul, etc.), necesar desfasurarii activitatii din cadrul Serviciului Sere si Pepiniere.

Descarca documentatie achizitie