Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 20.10.2021