Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in data de 08.11.2021