Hotararea Adunarii Generale extraordinare a Asociatilor din data de 30.05.2018