Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor de uleiuri periculoase.

          Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 25.10.2018 ora 14.00, la adresa de email : achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr de fax 0244.510.353.

Descarca invitatie

 

Multumim!

 Tel.: 0244 525252 interior 127

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Sef Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

              Autoritatea contractanta organizeaza cumparare directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de verificare, intretinere si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor (centrala de semnalizare, alarmare si avertizare la  incendiu, hidranti) situata in parcarea supraterana supraetajata de pe str. Cuza Voda, Ploiesti.

Operatorii economici interesati vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  18.10.2018, ora 12:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 18.10.2018, ora 14:00:Prestari servicii de verificare, intretinere si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor (centrala de semnalizare, alarmare si avertizare la  incendiu, hidranti) situata in parcarea supraterana supraetajata de pe str. Cuza Voda, Ploiesti si datele de identificare ale societatii.

 Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 Procedura de atribuire:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

DESCARCA documentatie

 

Data si ora limita de depunere oferte:  18.10.2018, ora 12:00

Data si ora limita de deschidere oferte: 18.10.2018, ora 14:00

Luminita Dimache

luminita.dimache@sguploiesti.ro

Tel.: 0244 525252 interior 127

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din sticla.

Operatorii economici interesati vor depune oferta pana la data de 17.10.2018, ora 13:00, la adresa de email: achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr. de fax: 0244.510353.

Descarca invitatie

 

Luminita Dimache

luminita.dimache@sguploiesti.ro

Tel.: 0244 525252 interior 127

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

        Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura simplificata pentru achizitia de carburanti auto (benzina fara plumb euro 5 si motorina euro 5). Societatile interesate sa participe vor depune o oferta completa, in plic inchis, in vederea participarii la procedura procedura simplificata, la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. str. Valeni, nr. 32, Ploiesti, pana la data de 20.09.2018, ora 13:00, cu mentiunea pe plic ’’A nu se deschide inainte de data de 20.09.2018, ora 13:30 – carburanti auto’’ si datele de identificare ale societatii, in atentia Serviciului Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte.

 Alte detalii le obtineti de la Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 Procedura de atribuire:  cerere de oferte/procedura simplificata

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

 Data si ora limita de depunere oferte:  20.09.2018, ora 13:00

Data si ora limita de deschidere oferte: 20.09.2018, ora 13:30

 Anunt de participare simplificat:  1015463/10.09.2018

Descarca: Documente achizitie carburanti,  Clarificare 1   Clarificare 2

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Compartiment Marketing, Aprovizionare, Achizitii

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro

S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L organizeaza licitatie publica cu strigare în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din Cimitirul Mihai Bravu – lot nr. 1, lot nr. 2, lot nr. 3 si lot nr. 4, aflate in concesiunea societatii pentru desfasurarea activitatii de constructii funerare, in data de 30.08.2018, ora 11.00 la sediul din Ploiesti, str. Valeni nr. 32.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la Serviciul Administrare Cimitire.

Relatii suplimentare:  0244/ 525252  – Serviciul Administrare Cimitire.

’Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din cauciuc.

 Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 24.07.2018 ora 15.30, la adresa de email : achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr de fax 0244.510.353

Descarca invitatie selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din cauciuc

           Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor de uleiuri periculoase.

       Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 24.07.2018 ora 15.00, la adresa de email : achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr de fax 0244.510.353.

Descarca Invitatia

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SEAP – noul SEAP,  pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare răspundere civilă faţă de terţi.

Acest contract trebuie să acopere acordarea de despăgubiri pentru prejudicii directe cauzate terţilor prin vătămare corporală, deces, avariere sau distrugere de bunuri din culpa instituţiei, ca urmare a unor evenimente neprevăzute în spaţiile verzi (inclusiv caderi arbori) sau calamităţi naturale (furtuna, trasnet, vijelie, ninsoare, inghet, etc.).

Descarca invitatia

 

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SEAP – noul SEAP, pentru atribuirea contractului de asigurare de raspundere civila fata de terti RCA pentru 4 autovehicule inmatriculate, din cadrul Parcului Auto.

Descarca Documente : raspundere civila

 

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic S.I.C.A.P., pentru atribuirea contractului de prestari servicii, avand ca obiect: Studii geotehnice.

Descarca documente: Invitatie Formulare Cerinte minimale